AVIV DANCE COMPANY

AVIV is een christelijk dansgezelschap in Utrecht en Amsterdam. Zij maakt choreografieën die uit het leven zijn gegrepen, met als doel haar publiek te raken, bemoedigen en inspireren.

AVIV wil een zo breed mogelijk platform bieden voor christelijke dansers. Hieronder verstaan wij het aanbieden van dansprojecten, professionele danslessen en netwerkdagen om dansers, docenten en choreografen met elkaar in verbinding te brengen.

Wij geven de dansers ook zelf de kans om projecten te starten, te choreograferen en te doceren. Zo kunnen zij zichzelf op verschillende gebieden ontwikkelen in het dansvak.

Samen versterken we elkaar en brengen we al dansend het beste in elkaar naar boven.

“Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. (Rom. 12:4-5)”

Panel 1

AVIV UNITED

Dit keer geen AVIV United netwerkdag, maar een geheel weekend! AVIV slaat de handen ineen met diverse dansdocenten uit NL, maar ook uit USA. Er komen 4 dansers overgevlogen om op te treden en met ons samen te werken. Naast lessen, workshops en seminars zullen we eindigen met een spetterende outreach in Amsterdam! Op straat zullen we een plek creëren met een dansvloer, waar we onze ingestudeerde choreografieën tonen en andere companies ook de mogelijkheid krijgen om op te treden. Zo zullen we niet alleen zelf geïnspireerd naar huis gaan, maar ook anderen inspireren met onze passie voor dans & God!

Cynthia Newland en Laura Morton zullen verschillende lessen verzorgen. Beiden werken nu als dansdocenten en choreografen voor de Belhaven University in Jackson. Laura Morton was Co-director bij Ad Deum en maakte daar diverse choreografieën. We zullen hen, de andere dansers uit USA en onze gastdocenten uit NL gedurende de komende weken uitgebreider voorstellen.

Dit weekend organiseren we voor christelijke dansers, docenten en choreografen. Beide dagen bieden we verschillende niveau’s aan in de lessen intermediate/gevorderd tot professioneel niveau. We hebben gekozen voor het thema ‘Balance yourself’ en daarmee hopen we dat dit weekend nieuwe inspiratie, bijzondere ontmoetingen en vernieuwde inzichten geeft om geestelijk en lichamelijk in balans te blijven. We zien er naar uit wat God ons gaat geven gedurende dit weekend.

Hieronder staat een globale planning (wijzigingen nog voorbehouden):

ZATERDAG
9.30-10.00 Inloop
10.00 Opening
10.15-11.30 Klassiek / Afrikaans
11.45-13.00 Modern / Jazz
13.00-13.30 Pauze
13.30-14.00 Netwerkmoment
14.00-15.00 Seminar ‘Balance yourself’ Cynthia Newland
15.15-16.30 Partnering / Contemporary Urban
16.30-17.30 Improvisatie & Worship
17.30-18.00 Pauze
18.00-20.00 Danspresentatie Feat Speak uit Amerika, AVIV & Sharing moment andere dansers en companies

ZONDAG
9.30-10.00 Inloop
10.00 Opening
10.15-11.15 Klassiek / Hip-hop
11.30-13.00 Choreography Jazz / Choreography Modern
13.00-13.30 Pauze
13.30-15.30 Choreography Jazz / Choreography Modern
15.30-16.00 vertrek
16.00-20.00/21.00 Outreach in Amsterdam

PRAKTISCH
Locatie: Amsterdam (de dansstudio’s zijn in chasse of crea), dit wordt zsm duidelijk gemaakt
Kosten: 55 euro per dag, 95 euro voor een heel weekend
Opgave: Mail naar info@avivdancecompany.com (we zullen wel met een limiet werken, want als de dansstudio’s te vol zitten is dat niet fijn dansen, dus VOL=VOL)

ENGLISH

This time we won’t be having an AVIV United network day, but instead a whole weekend! AVIV joins forces with various dance teachers from the Netherlands, but also from USA. 8 dancers are flying over to perform and work with us. In addition to classes, workshops and seminars, we will end with a spectacular outreach in Amsterdam! On the street we will create a dance floor, where we will show our rehearsed choreographies and other companies will also get the opportunity to perform. So we will not only go home inspired, but also inspire others with our passion for dance & God!

Cynthia Newland and Laura Morton will provide different lessons. Both now work as dance teachers and choreographers for the Belhaven University in Jackson. Laura was Co-director at Ad Deum and made several choreographies there. In the coming week, we will introduce them, the other dancers from USA and our guest teachers from the Netherlands more extensively.

This weekend we organize for Christian dancers, teachers and choreographers. Both days we offer different levels in the lessons (intermediate/advanced to professional level.) We have chosen the theme ‘Balance yourself’ and with that we hope that this weekend gives new inspiration, special encounters and new insights to stay spiritually and physically in balance. We look forward to what God is going to give us during this weekend.

Below is a general planning (changes may still occur):

SATURDAY
9.30-10.00 Walk-in
10.00 Opening
10.15-11.30 Classic / African
11.45-13.00 Modern / Jazz
13.00-13.30 Break
13.30-14.00 Network moment
14.00-15.00 Seminar ‘Balance yourself’ Cynthia Newland
15.15-16.30 Partnering / Contemporary Urban
16.30-17.30 Improvisation & Worship
17.30-18.00 Break
18.00-19.30 Dance presentation Feat. Speak from America, AVIV & Sharing moment other dancers and companies

SUNDAY
9.30-10.00 Walk-in
10.00 Opening
10.15-11.15 Classical /Hip-hop
11.30-13.00 Choreography Jazz / Choreography Modern
13.00-13.30 Break
13.30-15.30 Choreography Jazz / Choreography Modern
15.30-16.00 departure
16.00-19.30 Outreach in Amsterdam

PRACTICAL information:
Location: Amsterdam (the dance studios are in chasse or crea), this will be made clear as soon as possible
Costs: 55 euros per day, 95 euros for a whole weekend
Registration: Mail to info@avivdancecompany.com (we will work a maximum number of dancers, because if the dance studios are too crowded it is not nice to dance, so sold out = sold out)

Panel 2

AVIV LIVE

AVIV LIVE (A’LIVE) is onze nieuwe jonge dans company! Zij bestaat uit getalenteerde dansers die hun danstechniek verder wil gaan ontwikkelen, samen nieuwe stukken gaat maken en daarmee God de eer wilt geven. De trainingen zijn van 19.00-21.00 op de vrijdagavond en worden geleid door Birgit Juch.

Zoek je een leuke stageplek tijdens jouw dansopleiding? AVIV is een erkend leerbedrijf en heeft al vele HBO en MBO stagiaires begeleid. A’LIVE is een mooie inspirerende plek om jouw danstalent in combinatie met het geloof te ontwikkelen. Interesse? Stuur dan even een mail.

Panel 3

ARTS FUSION

Aviv organiseert meerdere keren per jaar een Arts Fusion dag. Deze dagen willen we met kunstenaars vanuit allerlei disciplines samen komen. Wat gebeurt er als we met kunstenaars samen God gaan zoeken en tegelijkertijd Hem aanbidden? Geen vastomlijnd plan, maar wel een duidelijke visie. God de ruimte geven. Ontmoeting en interactie.

Heb jij ook ditzelfde verlangen? Of ben je nieuwsgierig en wil je die uitdaging aangaan?
Het belangrijkste is dat het niet om prestatie gaat, niet om het resultaat, maar om samen God te aanbidden door je talenten heen.

Jij bent welkom als je kunst beoefent (in de meest brede vorm): beeldende kunstenaars, muzikanten, dansers, theatermakers, mimespelers, dichters en waarschijnlijk nog veel meer!

Kijk in onze agenda om te zien wanneer de eerst volgende ARTS FUSION wordt gehouden.

Panel 4

PROJECTS/PRODUCTIONS

Projecten in het verleden:

Optredens en workshops in het verleden:

 • Project Dance Jerusalem
 • Theatervoorstelling  ‘Er is een tijd’ – Sigrid Braam (theater de Berenkuil & Academietheater Utrecht)
 • Opwekking – Hoofdpodium, Theatertent en Great place (jongerenpodium)
 • Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht
 • Christian Artist Seminar
 • Scheveningen Light Festival
 • Nacht van Bevrijding – Badkapel Scheveningen
 • Nacht van de Hoop – Grote kerk Den Haag
 • Vesper – Oude kerk Naaldwijk
 • Leger des Heils
 • Station Amsterdam Centraal
 • Asielzoekerscentrum
 • Middelbare school de Passie
 • Beleef Psalm 23
 • Dolorosa
 • Athletes in Action
 • Glow (VEZ) Zwolle
 • Overig: verschillende kerken & straatoptredens
Panel 5

CONTACT

AVIV Dance Company

Contactpersoon: Birgit Juch

Tel: +31 (0)642242873

E-mail: info@avivdancecompany.com