Aviv organiseert meerdere keren per jaar een Arts Fusion dag. Deze dagen willen we met kunstenaars vanuit allerlei disciplines samen komen. Wat gebeurt er als we met kunstenaars samen God gaan zoeken en tegelijkertijd Hem aanbidden? Geen vastomlijnd plan, maar wel een duidelijke visie. God de ruimte geven. Ontmoeting en interactie.

Heb jij ook ditzelfde verlangen? Of ben je nieuwsgierig en wil je die uitdaging aangaan?
Het belangrijkste is dat het niet om prestatie gaat, niet om het resultaat, maar om samen God te aanbidden door je talenten heen.

Jij bent welkom als je kunst beoefent (in de meest brede vorm): beeldende kunstenaars, muzikanten, dansers, theatermakers, mimespelers, dichters en waarschijnlijk nog veel meer!

Kijk in onze agenda om te zien wanneer de eerst volgende ARTS FUSION wordt gehouden.