Educatie

Wij bieden losse workshops en/of voorstellingen aan op basisscholen en middelbare scholen. Dit programma wordt gebracht door professionele dansdocenten en dansers.

Daarnaast bieden wij dansdagen aan. Dit houdt in dat we een hele dag met een klas aan de slag gaan om een voorstelling te maken aan de hand van een thema en verschillende dansstijlen. Vervolgens kan dit gepresenteerd worden aan ouders of medeleerlingen.

We werken vanuit onze christelijke identiteit, wat tot uiting komt in onze normen en waarden. Als het gewenst is kunnen we, bijvoorbeeld op een christelijke school, werken met een Bijbels thema.

Kinderstuk ‘Ringspel’

Gedurende 35 minuten wordt het publiek geboeid met een dynamische dansvoorstelling waarin humor, gekheid, pijn en verdriet samenkomen. Het is een stuk waarin het belang van vriendschap en acceptatie centraal staan. In het stuk wordt dieper ingegaan op de diversiteit die er is in de samenleving waarbij het unieke ‘ik’ benadrukt wordt.

De diversiteit en uniciteit wordt in het stuk uitgedrukt door de verschillen tussen de dansers te benadrukken. Iedere danser heeft een eigen kleur, een uniek karakter en een eigen taal. Er is een live muzikant uit Turkije met ontzettend veel verschillende klankkleuren, welke tevens de diversiteit vertolkt.

Doormiddel van dans en veelvuldige interactie komen thema’s als vriendschap, samenspelen, pesten, vergeving en acceptatie aan bod. We willen niet alleen de creativiteit in onze doelgroep prikkelen door onze professionaliteit, maar we willen hen ook inhoudelijk een boodschap mee geven. Dans is een taal die iedereen spreekt, die over cultuurgrenzen heengaat en verbinding tussen mensen tot stand brengt.

 

Dit stuk is geschikt als familievoorstelling en als voorstelling met eventuele workshops voor het basisonderwijs. Daarnaast maken we de voorstelling ook op maat voor speciaal onderwijs of voor slechthorende kinderen.

Testfase
In het voorjaar van 2019 hebben we aan de hand van een ruwe schets het stuk laten uitvoeren door dansers die nog in opleiding zijn of vergevorderd. De dansvoorstelling werd gepresenteerd op een festival in de theatertent van Opwekking en in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Ondanks dat het stuk nog niet volledig af was en ondanks dat deze dansers nog niet het kwaliteitsniveau kunnen weergeven waarop uiteindelijk gedanst wordt, werd de voorstelling zeer goed ontvangen. Van de video-opnames van deze voorstelling hebben we de voorlopige trailer gemaakt.

Aanvullende informatie voor basisscholen:

Aansluiting op burgerschapsvorming
“Burgerschapsonderwijs streeft ernaar bij te dragen aan de ontwikkeling van leerlingen tot actieve, betrokken, nieuwsgierige en kritische burgers. Het reikt hen daartoe kennis en vaardigheden aan en stimuleert het vormen van een democratische houding.” ¹

Dit is zoals het burgerschapsonderwijs wordt beschreven. Op dezelfde website staat heel mooi verwoord wat ze beogen met de burgerschapsvorming :

“Omgaan met diversiteit en het streven naar sociale cohesie zijn doelen van het onderwijs. Leerlingen leven in een pluriforme samenleving. De school is voor hen een oefenplaats voor democratie en diversiteit.”

Onze dansvoorstelling sluit aan bij burgerschapsvorming, waardoor de voorstelling voor scholen een interessante mogelijkheid is. Kinderen komen door de professionaliteit van onze dansvoorstelling in aanraking met kunst en cultuur, ze gaan zelf met beweging aan de slag, ontdekken dans als uitingsvorm en bewegingsvorm en ze worden tegelijkertijd aan het denken gezet over thema’s als diversiteit en identiteit. Kortom een driedubbele leerervaring.

¹ https://curriculum.nu/hoofdlijn-burgerschap/