WORKSHOPS

AVIV heeft veel verschillende workshops verzorgd om kinderen, jongeren en ouderen op fysiek , mentaal en sociaal vlak te prikkelen. Dans is een prachtig middel voor teambuilding en geeft ontzettend veel plezier. Vraag gerust naar onze mogelijkheden!

Wij bieden losse workshops en/of voorstellingen aan op basisscholen en middelbare scholen. Dit programma wordt gebracht door professionele dansdocenten en dansers.

Daarnaast bieden wij dansdagen aan. Dit houdt in dat we een hele dag met een klas aan de slag gaan om een voorstelling te maken aan de hand van een thema en verschillende dansstijlen. Vervolgens kan dit gepresenteerd worden aan ouders of medeleerlingen.

We werken vanuit onze christelijke identiteit, wat tot uiting komt in onze normen en waarden. Als het gewenst is kunnen we, bijvoorbeeld op een christelijke school, werken met een Bijbels thema.