Genesis

‘In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.’ Genesis 1:1-2

God schiep, maar wij keerden ons van Hem af. Toch blijft hij altijd toenadering zoeken in onze chaos.

Informatie

Choreograaf: Birgit Juch
Company: Alive en/of AVIV Dance Company
Lengte van het stuk: 12 minuten
Muziek: Live muziek
Doelgroep: Jongeren en volwassenen