Eudaimonia

De mens is constant op zoek naar een levensdoel. Misschien geluk? Zonder God is het leven gelukzaligheid. Volgens Aristoteles zijn we op zoek naar een balans -ofwel ‘goede bezieling’.

In de Bijbel vinden wij de waarheid over onze missie, om van het begin van de schepping in eenheid met God te leven. God heeft de mens geschapen om samen met Hem gelukkig te zijn in Zijn perfect gemaakte schepping met anderen. Nu, na de zondeval, hebben wij moeite met het vinden van God en daarin onze missie. We proberen het te vinden in religie, tijdelijk genot en denken het alleen te kunnen, maar het maakt ons uiteindelijk alleen maar ongelukkiger. Genade door Jezus maakt eenheid en vrede (Shalom) met God weer mogelijk, zo mogen we steeds meer leven zoals God ons heeft bedoeld. Laat God het goede zijn dat ons drijft, met Hem is de beste balans.

Informatie

Choreograaf: Josephine Rodrigues
Company: AVIV Dance Company
Lengte van het stuk: 8 minuten
Muziek: n.t.b.
Doelgroep: Jongeren en volwassenen