HabakKuk

“HEERE, hoelang roep ik om hulp en luistert U niet, roep ik tot U: Geweld! en verlost U niet?…
Bent U niet van oudsher de HEERE, mijn God, mijn Heilige? 

…God kwam van Teman, de Heilige van het gebergte Paran. Zijn majesteit bedekte de hemel, de aarde was vol van Zijn lof.
Er was een glans als van het zonlicht; lichtstralen kwamen uit Zijn hand, daarin ging Zijn macht schuil…Hij stond en deed de aarde schudden, Hij keek en liet heidenvolken opspringen. De aloude bergen werden verpletterd, de eeuwige heuvels hebben zich neergebogen… Met rivieren spleet U de aarde.
De bergen zagen U, zij beefden van angst.
Een vloed van water stroomde voorbij, de watervloed liet zijn stem klinken, hoog hief hij zijn handen op.

…Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,
al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen,
al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn
en er geen rund in de stallen over zijn –
ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen,
mij verheugen in de God van mijn heil.”

Informatie

Choreograaf: Josephine Rodrigues
Company: AVIV Dance Company
Lengte van het stuk: 6 minuten
Muziek: The Poet Acts – Philip glass, Arrivel of the Birds – Cinematic Orchestra
Doelgroep: Volwassenen